-50% na vybrané produkty

Akce platí do 18.06.2024

Pravidla internetového obchodu bimago.cz

Prodejce

Artgeist sp. z o. o.
ul. gen. Władysława Sikorskiego 26
53-659 Wrocław
Polsko

Tel: (+48) 71 715 27 33
fax: +48 (71) 337 40 48
e-mail: info@bimago.cz

Registrační soud

Společnost je zapsána v Národním soudním rejstříku u Okresního soudu pro Wrocław Fabryczna ve Wroclavi, VI. oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000350602.

IČO 100848543
DIČ EU PL 7262622485

Základní kapitál 6 120 000 PLN Základní kapitál byl splacen v plné výši.

Bankovní údaje:

ING Bank Śląski S.A. Číslo účtu: PL45 1050 1575 1000 0024 5055 2324

Všeobecné obchodní podmínky Artgeist sp. z o. o. a poučení o právu na odstoupení od smlouvy

§1 Všeobecné informace

 1. Artgeist sp. z o. o. provozuje internetový obchod na adrese http://www.bimago.cz nabízející obrazy, plakáty, obrazy na plátno, fotografie a rámy. Artgeist sp. z o. o., který je vlastníkem a správcem webových stránek, je rovněž smluvní stranou pro všechny právnické a fyzické osoby, které chtějí tímto způsobem nakupovat zboží.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi Artgeist sp. z o. o. a zákazníky podléhají všeobecným obchodním podmínkám Artgeist sp. z o. o. Jakékoli odchylky přicházejí v úvahu pouze v případě, že byly mezi Artgeist sp. z o. a zákazníkem předem písemně potvrzeny nebo mají byly jasně definovány v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Ústní závazky nabízejícího, jeho zástupců nebo jiných oprávněných osob vyžadují, aby byly věrohodné, písemné potvrzení vydané společností Artgeist sp. z o. o.
 3. Zákazník se zavazuje uvést v objednávkovém formuláři úplné a pravdivé údaje (jméno, bydliště atd.). V případě uvedení nepravdivých údajů odpovídá zákazník za za případnou škodu, která mu tím vznikne.
 4. Pokud je nebo se stane některé ustanovení těchto všeobecných podmínek neúčinné, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti beze změny.

§2 Registrace uživatelů

 1. Registrace do systému je bezplatná a probíhá okamžikem vytvoření zákaznického účtu (např. při nákupu zboží). Zákazník nemá právo požadovat přístup do našeho systému. Nákupy mohou provádět pouze osoby plně způsobilé k právním úkonům. Zákazník se zavazuje na požádání předložit kopii občanského průkazu. Abyste získali přístup, musíte vyplnit elektronický registrační formulář na webových stránkách a při rezervaci nezapomeňte uvést úplné a pravdivé údaje. Spolu s registrací si musíte zvolit individuální uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno by nemělo porušovat práva třetích stran ani jiná osobní či značková práva, nebo by prostě nemělo porušovat normy dobrých mravů. Zákazník se zavazuje, že své heslo nesdělí třetím osobám.
 2. Kromě přijetí těchto všeobecných obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů není registrace vázána žádnými dalšími povinnostmi. Přihlášení lze kdykoli zrušit.
 3. Pokud se vaše osobní údaje změní, musíte je sami aktualizovat. Jakékoli změny jsou možné pouze po registraci v online verzi v sekci „Zákaznický účet“.

§3 Pravidla slevových akcí zahrnujících více než jeden produkt

 1. Organizátorem všech slevových akcí v obchodě www.bimago.cz je Artgeist Sp. z o. o.
 2. Akce, v rámci které zákazník obdrží produkt „zdarma“, spočívá ve snížení celkové hodnoty produktů v košíku o hodnotu produktu zdarma. Na faktuře je celková hodnota slevy rozdělena a vypočtena poměrně ke každému výrobku
 3. V případě procentuální slevy na další (např. druhý nebo třetí) produkt v košíku je podmínkou pro získání slevy umístění minimálního požadovaného počtu produktů do košíku. Pokud do košíku vložíte násobky minimálního požadovaného počtu produktů, sleva se uplatní na počet produktů rovnající se násobkům minimálního požadovaného počtu produktů.
 4. V případě každé slevové akce zahrnující více produktů se sleva počítá z ceny nejlevnějšího produktu.
 5. Sleva se vypočítá po zadání a potvrzení slevového kódu v košíku.
 6. Sleva se nevztahuje na příslušenství prodávané v obchodě jako doplňky k produktům.
 7. Slevová akce je kombinována s dalšími akcemi spočívajícími ve snížení ceny produktu nebo dané produktové skupiny v obchodě.
 8. Slevovou akci nelze kombinovat s jinými slevovými kódy.
 9. Akce platí k datu uvedenému na http://www.bimago.cz nebo do vyprodání zásob.
 10. Slevu nelze směnit za hotovost ani jiné ekvivalenty.
 11. Pokud si zákazník přeje vrátit některé z objednaných produktů, ztrácí při nesplnění podmínek akce nárok na slevu. V tomto případě je zákazník povinen vrátit veškeré objednané produkty.

§4 Uzavření smlouvy

 1. Obrazy, obrazy na plátně, plakáty nebo fotografie a jakékoli další produkty prezentované společností Artgeist sp. z o. o. na internetu nebo jiných médiích nejsou nabídkou k prodeji, ale pouze výzvou pro zákazníka k předložení nabídky nákupu (invitatio ad offerendum). Nabídky nákupu je možné podávat prostřednictvím online objednávkových formulářů připravených společností Artgeist sp. z o. o.
 2. Nabízené předměty jsou pouze vzorové motivy. Díky tomu zákazník nedostane originální obraz, ale pouze kopii v souladu s tématem, připravenou na zvoleném médiu a podle zvolené techniky. Nabízené produkty jsou po obdržení potvrzení o platbě individuálně lakovány nebo potištěny dle objednávek zákazníka a/nebo případně opraveny. V případě obrazů obdrží zákazník ručně malovanou a originální kopii uvedeného motivu. V případě tisků na plátně obdrží zákazník tisk uvedeného motivu na zákazníkem zvoleném podkladu v souladu s originálem. Ne všechny motivy jsou dostupné jako ručně malované obrázy. Tyto motivy byly v systému označeny, není tedy možné vybírat ručně malované obrázy.
 3. Každou objednanou položku si musí zákazník nakonfigurovat podle svého přání. Prohlédněte si prosím všechny možnosti konfigurace a zohledněte konečnou celkovou cenu. Všechny ceny jsou vždy včetně DPH a bez nákladů na dopravu.
 4. Ručně malované obrazy se obvykle vyrábějí akrylovými barvami.
 5. Objednávka je považována za přijatou okamžikem, kdy obchod odešle potvrzení ve formě automatického e-mailu obsahující shrnutí objednávky.
 6. Obsah smlouvy není společností Artgeist sp. z o. o.. uchováván samostatně. Podrobnosti objednávky jsou zákazníkovi zpřístupněny v potvrzení obdrženém e-mailem. Aktuální všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na www.bimago.cz.
 7. Objednávky zadané zákazníkem jsou přijímány pouze s ohledem na aktuálně platné podmínky a ceny. Pro vystavení faktury je závazná cena platná v době odeslání objednávky zákazníkem. Všechny ceny jsou včetně DPH (v současné době 21 %) a nákladů na dopravu.
 8. Spolu se změnami provedenými na webových stránkách Artgeist sp. z o. o. přestávají platit veškeré ceny a další údaje o zboží na nich uvedené.
 9. Nabídka platí pouze po určitou dobu a pro určité množství. V případě překročení limitu nabídky nebo data vypršení platnosti nelze uplatnit nárok na doručení.
 10. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

§5 Platba

 1. Platby za zboží by měly být prováděny formou platby předem. Objednávku je možné uhradit platební kartou (Visa, Mastercard), prostřednictvím platebních systémů jako: PayU a PayPal nebo bankovním převodem přímo na náš účet. Částka platby je inkasována v okamžiku odeslání objednávky.
 2. Platba šekem nebo v hotovosti není možná.
 3. Neneseme odpovědnost za zásilky v hotovosti.
 4. Společnost Artgeist Sp. z o.o. si vyhrazuje právo v jednotlivých případech přijmout nebo odmítnout určité způsoby platby.
 5. V případě, že nebude připsána platba za provedenou objednávku, naše oddělení zákaznických služeb se vás pokusí kontaktovat telefonicky na telefonním čísle uvedeném v objednávce:
  a. po 48 hodinách, pokud zvolíte online platbu (např. Paypal, kreditní karta)
  b. po 7 dnech, pokud zvolíte bankovní převod

Účelem kontaktu je objasnit případné potíže během platebního procesu.

 1. V případě, že je zákazník v prodlení s platbou, zavazuje se nést odpovědnost za nedbalost. Nároky v případě dalšího poškození nejsou vyloučeny.
 2. Pečlivě prosím vyplňte své adresní údaje. Po odeslání zboží není možné upravovat fakturační údaje.

§6 Dodání

 1. Zboží se dodává pouze do vyčerpání zásob. V případě, že dodávka výrobku nebo skupiny výrobků není možná, zavazuje se společnost Artgeist sp. z o.o. neprodleně informovat své zákazníky. Pokud zákazník za zboží zaplatil, bude mu hodnota zboží neprodleně vrácena.
 2. U každého zboží je uvedena přibližná dodací lhůta, která uplyne od okamžiku, kdy Obchod obdrží úplnou platbu za zboží. Objednávky s různou dobou dodání jsou expedovány po vyřízení celé objednávky, tj. po nejdelší uvedené době. Některé objednávky mohou být zasílány jednotlivě, zejména objednávky přesahující velikost typické kurýrní zásilky.
 3. Dodání probíhá podle objednávky a nákladů na dopravu uvedených v online objednávce. Pokud si zákazník přeje zvláštní typ zásilky, který je spojen s vyššími náklady na dopravu, zavazuje se zákazník uhradit dodatečné náklady. Náklady na balení a dopravu se v každé zemi liší a platí pouze na pevnině. Na ostrovech se účtují dodatečné poplatky, na které je třeba se předem informovat.
 4. Přepravní obaly a jakékoli jiné obaly jsou nevratné v souladu s pokyny pro balení. Smluvní strana se zavazuje obal na vlastní náklady řádně zlikvidovat.
 5. Paušální náklady na dopravu se vypočítávají pro každý objednaný produkt podle ceníku na internetových stránkách www.bimago.cz
 6. V případě objednání dodávky do místa určení mimo hranice členských států Evropské unie bude dlužná cena za zakoupené zboží přiměřeně navýšena o hodnotu splatných cel, daní a jiných poplatků, které mohou vzniknout. při přepravě mimo Evropskou unii.
 7. V případě dodání zboží, které neodpovídá ustanovením smlouvy vzniklým naším zaviněním, se zákazník zavazuje poskytnout nám dodatečnou lhůtu 2 týdnů na vyřízení objednávky.
 8. Osobní odběr zboží není možný.

§7 Poškození způsobené během přepravy

 1. Pokud má zboží dodané zákazníkovi viditelné poškození obalu nebo obsahu, je třeba jej reklamovat u přepravce/dopravce. Takové zboží byste měli odmítnout a neprodleně kontaktovat Artgeist sp. z o. o. e-mailem, faxem nebo poštou.
 2. V případě zjištění skrytých vad je třeba společnost Artgeist sp. z o. o. neprodleně informovat.
 3. Zkrácení zákonných promlčecích lhůt pro hlášení škod s těmito předpisy nesouvisí.

§8 Omezení odpovědnosti

 1. Vzhledem k současnému stavu techniky nemůžeme zaručit bezchybnou a trvale dostupnou komunikaci prostřednictvím internetu. Neodpovídáme za trvalý přístup k našemu online systému ani za technické nebo elektronické závady, vzniklé při nákupech, které jsou mimo naši kontrolu, a zejména za opožděné vyřizování nebo přijímání objednávek.

Společnost Artgeist sp. z o. o. na svých stránkách uvádí odkazy na jiné webové stránky. Na všechny tyto odkazy se vztahuje následující pravidlo: Artgeist sp. z o. o. výslovně prohlašuje, že nemá žádný vliv na podobu a obsah těchto stránek. Společnost proto tímto prohlašuje, že s webovými stránkami, na které se odkazuje na www.bimago.cz, nepovažuje za svůj majetek. Toto prohlášení se vztahuje na všechny uvedené odkazy a jejich obsah

§9 Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Právo na odstoupení od smlouvy.

  Máte právo odstoupit od této smlouvy do 30 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 30 dnech ode dne, kdy jste získali fyzické držení posledního zboží nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a vámi uvedená, získala fyzické držení posledního zboží.

  Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

  Artgeist Sp. z o.o. ulice Stargardzka 2a 54-156 Wrocław

  tel.: (+48) 71 715 27 33 e-mail: info@bimago.cz

  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí, když před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zašlete informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy.

 2. Důsledky odstoupení od smlouvy.

  Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného způsobu doručení, než je nejlevnější standardní způsob doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Vrácení peněz provedeme pomocí stejného platebního prostředku, který jste použili pro počáteční transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v souvislosti s tímto vrácením nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme zadržet náhradu, dokud zboží neobdržíme nebo dokud nám neposkytnete důkaz, že jste je poslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

  Zboží nám prosím zašlete zpět nebo předejte bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

 3. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

  (tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

  Adresát:

  Artgeist Sp. z o.o. ulice Stargardzka 2a 54-156 Wroclaw tel.: (+48) 71 715 27 33 e-mail: info@bimago.cz

  Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme (*) své odstoupení od kupní smlouvy na následující zboží (*)/poskytnutí následující služby (*).

  Datum objednávky (*)/datum vyzvednutí (*)

  Jméno a příjmení/název/příjmení spotřebitele(ů)

  Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

  Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)

  Datum

  (*) Nehodící se škrtněte.

§10 Záruka

 1. Společnost Artgeist sp. z o. o. se zavazuje dodat zákazníkovi zboží bez vad.
 2. V případě fyzických nebo právních vad výrobků objednaných v našem internetovém obchodě nese společnost Artgeist Sp. z o.o. zákonnou odpovědnost za vady upravenou v § 556 a násl. zákona ze dne 23. dubna 1964. Občanského zákoníku (Sbírka zákonů 2016.380 ve znění pozdějších předpisů).
 3. Záruční doba činí dva roky ode dne, kdy zákazník obdržel výrobek. V případě nákupu použitého zboží je záruční doba jeden rok.
 4. Zákazník má možnost uplatnit reklamaci nesprávné dodávky nebo vad zboží telefonicky nebo písemně: e-mailem, faxem nebo klasickou poštou. V některých případech bude zákazník požádán o zaslání fotografií reklamovaných výrobků.
 5. Stížnosti jsou posuzovány maximálně do 14 dnů ode dne jejich podání.
 6. Společnost Artgeist sp. z o.o. neodpovídá za drobné odchylky dodaného zboží od nabízeného zboží. U produktů nabízených společností Artgeist sp. z o.o. v internetovém obchodě jsou drobné barevné odchylky oproti vzorovým motivům, jakož i drobné odchylky ve formátu technicky a výrobně zcela nevyhnutelné. Takové odchylky neopravňují k reklamaci. Tímto ustanovením však není dotčeno zákonné právo zákazníka na odstoupení od smlouvy.
 7. Škody vzniklé v důsledku nesprávného nebo nedůsledného jednání zákazníka při montáži nebo používání zboží nejsou důvodem k uplatnění nároků vůči společnosti Artgeist Sp. z o.o. Nesprávné nebo nevyhovující jednání je uvedeno v informacích poskytnutých výrobcem zboží.

§11 Výhrada vlastnictví

 1. Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem společnosti Artgeist sp. z o. o.
 2. Při prodeji zboží ve vlastnictví Artgeist sp. z o. o. se zákazník zavazuje převzít odpovědnost za nároky vyplývající z výhrady vlastnictví.
 3. Zákazník se zavazuje neprodleně hlásit pokusy o převzetí zboží ve vlastnictví společnosti Artgeist sp. z o. o. třetími osobami.
 4. Zástava, převod vlastnického práva apod. ve vztahu ke zboží ve vlastnictví společnosti je možný po předchozím souhlasu společnosti Artgeist sp. z o. o..
 5. V případě, že je zákazník v prodlení s platbami a nezaplatí ani po obdržení upomínky, je povinen zboží vrátit společnosti Artgeist Sp. z o.o. Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník.

§12 Odstoupení od smlouvy

 1. Společnost Artgeist sp. z o.o. má právo odstoupit od smlouvy, pokud část dodávky nebo služby zůstane nesplněna z důvodu uvedení nepravdivých údajů o bonitě objednatele nebo pokud se vyskytnou objektivní důvody vyplývající z finanční likvidity zákazníka a zákazník přes výzvy společnosti Artgeist Sp. z o.o. neuhradí zálohu nebo neposkytne odpovídající záruky, jakož i v případě, že zákazník vyhlásil platební neschopnost nebo byl zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení z důvodu nedostatečného krytí majetku.
 2. Bez ohledu na nároky společnost Artgeist sp. z o. o. na náhradu škody musí být v případě částečného odstoupení od smlouvy dosud poskytnuté služby vypořádány a uhrazeny v souladu se skutečností ke dni odstoupení od smlouvy.

§13 Autorská práva

 1. Na produkty prodávané společností Artgeist Sp. z o.o. se vztahují autorská práva na celém světě. Zákazník ani třetí osoby nejsou oprávněny vyrábět, distribuovat nebo reprodukovat produkty společnosti Artgeist Sp. z o.o.
 2. Při každém použití uměleckého díla musí být uvedeny údaje o umělci (autorovi/autorce).
 3. Jakékoli užití díla a získání příjmu z něj je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Artgeist sp. z o.o., který je udělen pouze na určitou dobu a za určitým účelem. S držbou díla nebo převodem vlastnického práva nejsou - není-li dohodnuto jinak - spojena žádná další práva na užití nebo příjem podle autorského zákona, toto pravidlo platí zejména pro oficiální výstavy.
 4. Společnost Artgeist Sp. z o.o. si vyhrazuje právo požadovat za užití díla a odvození příjmů z něj přiměřenou odměnu.
 5. Pokud bylo uděleno svolení k pořádání oficiálních výstav, je toto svolení uděleno i k průběžnému informování o díle, to se týká i práva reprodukovat dílo na plakátech, pozvánkách a na internetu, jakož i v katalogu připraveném k výstavě.
 6. Dokumenty ponechané k použití (fotografie, diapozitivy, texty atd.) mohou být zveřejněny pouze se souhlasem společnosti Artgeist sp. z o.o. a názvem společnosti www.bimago.cz.
 7. Ve věcech neupravených v tomto odstavci se použijí ustanovení zákona ze dne 4. února 1994 "O autorském právu a právech s ním souvisejících" (Sb. z. č. 90, položka 631, v platném znění).

§14 Smírné řešení sporů

 1. Spotřebitel může využít mimosoudních postupů pro podávání stížností a zjednávání nápravy. Pokud chce spotřebitel využít možnosti smírného řešení sporů při nákupu online, může podat stížnost například prostřednictvím online platformy EU pro řešení sporů, která je dostupná na adrese: NA ADRESE https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . E-mailová adresa prodávajícího: info@bimago.cz.

§15 Závěrečná ustanovení

 1. Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se použijí ustanovení občanského zákoníku nebo jiných právních předpisů vztahujících se na činnost a provoz internetového obchodu.