-50% na vybrané produkty

Akce platí do 18.06.2024

Zásady ochrany osobních údajů

1. Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro shromažďování, zpracování a používání osobních údajů získaných internetovým obchodem. Osobní údaje jsou všechny údaje sloužící ke zjištění totožnosti fyzické osoby.

Správcem osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je artgeist Sp. z o. o. (majitel značky "bimago"), ul. gen. Władysława Sikorskiego 26, 53-659 Wrocław, Polsko. Správce osobních údajů můžete kontaktovat na telefonním čísle: (+48) 71 715 27 33, e-mailové adrese: info@bimago.cz nebo korespondenčně na adresu sídla Společnosti.

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu osobních údajů a jiného důvěrného obsahu (např. objednávky nebo dotazy na správce) používá tento web šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle řetězce „https://“ a ikony zámku v liště prohlížeče.

2. Údaje shromážděné při návštěvě našich webových stránek

Pokud používáte naše webové stránky pro informační účely, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám neposkytnete žádné informace, shromažďujeme pouze údaje zaslané vaším prohlížečem na náš server. Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme následující informace, které jsou technicky nezbytné pro zobrazení webové stránky:

 • Adresa webové stránky, kterou navštěvujete
 • Datum a čas přístupu
 • Množství přenesených dat v bajtech
 • Místo, odkud jste na web přišli
 • Použitý prohlížeč
 • Použitý operační systém
 • použitá IP adresa (také v anonymní podobě)

Pokud si vytvoříte zákaznický účet, budou vaše údaje zpracovávány v rozsahu uvedeném v registračním formuláři, tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa.

Při objednávce v našem internetovém obchodě budete požádáni o poskytnutí svých osobních údajů. Shromažďujeme a používáme je pouze v rozsahu nezbytném k dokončení a doručení objednávky. Uvedení údajů je nezbytné k uzavření smlouvy a jejich neposkytnutí znamená, že nebudete moci provést objednávku. Pokud nakupujete jako nový zákazník nebo nakupujete bez registrace, požádáme vás o uvedení jména, příjmení, doručovací adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla. Pokud chcete provést nákup pro společnost a obdržet fakturu, požádáme vás také o uvedení názvu subjektu a čísla DIČ.

Když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), shromažďují se vaše osobní údaje, včetně vaší e-mailové adresy a případně vašeho telefonního čísla a jména. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně za účelem odpovědi na váš dotaz a poskytování technické podpory.

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme vám pravidelně zasílat informace o naší nabídce. Při registraci je nutné uvést e-mailovou adresu. Registrace je založena na postupu double-opt-in. To znamená, že pro přihlášení k odběru našeho seznamu odběratelů musíte své přihlášení potvrdit kliknutím na příslušné políčko ve zprávě, kterou od nás obdržíte. Při registraci k odběru newsletteru ukládáme vaši IP adresu a datum a čas registrace za účelem potvrzení vašeho odběru.

I. Zpracování osobních údajů (účely a důvody)

Účel zpracování osobních údajů Právní základ pro zpracování osobních údajů
Zadávání a vyřizování objednávek na stránkách a provádění kroků k jejich uzavření (včetně vytvoření účtu v internetovém obchodě) čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (činnost na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy a plněním smlouvy) - ve vztahu k objednateli
čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem - kontakt s osobami zadávajícími objednávku jménem objednatele) - ve vztahu k osobám jednajícím jménem objednatele
Vyřízení reklamačního procesu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (činnost na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy a plněním smlouvy) - ve vztahu k objednateli
čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem - kontaktování osob podávajících stížnosti jménem zadavatele) - ve vztahu k osobám jednajícím jménem zadavatele.
Plnění povinností vyplývajících ze zákonných ustanovení ohledně vystavování a uchovávání účetních dokladů (účtenky, faktury) čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (zákonná povinnost) - Zákon o účetnictví a ustanovení daňového zákona
Přijímání dotazů a poskytování odpovědí (prostřednictvím formulářů dostupných na webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo poštovního kontaktu) čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem - zajištění kontaktu se Správcem, přijímání dotazů na jím nabízené služby a poskytování odpovědí)
Provádění propagačních a marketingových aktivit, a to i prostřednictvím elektronických komunikačních nástrojů (např. e-mailu). Vybrané formy komunikace, jako je zasílání newsletterů, mohou vyžadovat další souhlas podle zvláštních právních předpisů. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem – přímý marketing vlastních služeb),
Provádění analytických a statistických činností týkajících se aktivity uživatele na webových stránkách prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných technologií. Instalace souborů cookie pro tento účel může vyžadovat váš dodatečný souhlas podle samostatných právních ustanovení. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem – provádění analytických a statistických činností týkajících se webových stránek za účelem rozvoje a zlepšování služeb)
Vymáhání pohledávek a přijímání opatření v souvislosti s procesem vymáhání pohledávek, jakož i obrana proti pohledávkám čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem - zjištění, vymáhání pohledávek, přijetí opatření k vymáhání pohledávek, obrana proti pohledávkám)

II. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů budou subjekty poskytující správci služby, zejména hostingové a jiné IT služby, dále marketingové agentury, účetní firmy, banky a provozovatelé platebních služeb. Kromě toho budou příjemci údajů subjekty oprávněné přijímat údaje na základě právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že v našem internetovém obchodě používáme různé elektronické služby, abychom zlepšili fungování našich webových stránek a poskytli uživatelům co nejatraktivnější obsah, mohou být shromážděné identifikátory souborů cookie mimo jiné přeneseny do třetí země (tj. do země mimo Evropský hospodářský prostor - EHP). V takových situacích bude přenos údajů zajištěn prostřednictvím vhodného mechanismu přenosu v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Máte právo získat kopii bezpečnostních opatření pro osobní údaje předávané do třetí země, pro více informací v tomto ohledu nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese info@bimago.cz.

III. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uloženy:

 • po dobu trvání objednávky,
 • po dobu korespondence nebo udržování kontaktu,
 • dokud nevznesete námitku proti zpracování údajů - pokud je zpracování osobních údajů založeno na tzv právně oprávněný zájem (marketingové aktivity).

Po uplynutí výše uvedené doby budou osobní údaje archivovány po dobu, po kterou platná zákonná ustanovení vyžadují uložení údajů nebo po dobu promlčení případných nároků, a poté budou vymazány nebo anonymizovány.

IV. Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k obsahu vašich údajů, právo na opravu vašich údajů, právo na výmaz vašich údajů, právo na omezení zpracování údajů, právo na přenositelnost údajů,
 2. právo vznést námitku proti zpracování - pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na tzv. oprávněném zájmu a za podmínek obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 3. právo podat stížnost dozorovému úřadu (předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů) v případě, že zpracování osobních údajů je považováno za porušení ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V. Poskytování osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je povinné v případě, že tato povinnost vyplývá z ustanovení zákona o účetnictví a daňových zákonů (s ohledem na vystavování účetních dokladů a jejich uchovávání). Poskytnutí osobních údajů je rovněž podmínkou pro splnění zadané objednávky. Důsledkem neposkytnutí údajů je, že objednávka nemůže být vyřízena. Poskytnutí údajů pro ostatní výše uvedené účely je dobrovolné, ale nezbytné pro jejich realizaci.

3. Soubory cookie

Za účelem zatraktivnění návštěvy našich webových stránek a umožnění určitých funkcí používáme tzv. cookies.

"Cookie" je textový soubor, který prohlížeč ukládá do vašeho zařízení (počítače, chytrého telefonu, tabletu atd.), když navštívíte naše webové stránky.

Některé soubory cookie, které používáme, se vymažou po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám nebo subjektu, který s námi spolupracuje (soubory cookie třetích stran), rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie odesílány, shromažďují a zpracovávají individuální informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze, jakož i IP adresy. Trvalé soubory cookie se po určité době, která se může u jednotlivých souborů lišit, automaticky vymažou.

Na našem webu používáme následující typy souborů cookie:

 1. Nezbytné cookies
 2. Marketingové soubory cookie
 3. Analytické soubory cookie (publikum/výkon/sledování)

Nezbytné soubory cookie umožňují uživateli pohybovat se po webu a využívat jeho funkčnost. Tyto soubory cookie nelze zakázat.

V některých případech se soubory cookie používají ke zlepšení objednávkového procesu ukládáním nastavení (např. zapamatování obsahu košíku pro příští návštěvu našeho obchodu).

Vezměte prosím na vědomí, že pomocí příslušného nastavení ve vašem prohlížeči jste informováni o zasílání souborů cookie a můžete je částečně nebo zcela odmítnout. Každý prohlížeč se liší v nastavení souborů cookie. Změna nastavení souborů cookie je popsána v nabídce nápovědy každého prohlížeče. Upozorňujeme, že nepřijetí souborů cookie může omezit funkčnost našich webových stránek.

Používání souborů cookie ve svém zařízení můžete kdykoli změnit výběrem příslušné možnosti v nastavení prohlížeče:

Poskytovatelé prohlížečů mohou změnit přístupové cesty na výše uvedené. nastavení - pak byste je měli hledat na základě výše uvedeného. hesla. Dokud nezměníte možnosti souborů cookie, naši marketingoví partneři budou používat technologii souborů cookie k tomu, aby vám představovali reklamy, které splňují vaše aktuální potřeby.

Informace o souborech cookie

Při první návštěvě našeho webu se zobrazí banner, který vás bude informovat o používání cookies a umožní vám je spravovat.

Jednotlivé kategorie cookies používaných na našich stránkách jsou uvedeny níže.

V rámci našich marketingových aktivit využíváme služeb následujících subjektů, které v našem obchodě používají cookies: