-50% na vybrané produkty

Akce platí do 18.06.2024

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 30 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 30 dnech ode dne, kdy nabudete do fyzického držení poslední zboží nebo kdy třetí strana jiná než dopravce, kterou jste určili, získá do fyzického držení poslední zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.

Artgeist Sp. z o.o.

ulice Stargardzka 2a

54-156 Wroclaw

tel.: (+48) 71 715 27 33

e-mail: info@bimago.cz

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí, když před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zašlete informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy.

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného způsobu doručení, než je nejlevnější standardní způsob doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Vrácení peněz provedeme pomocí stejného platebního prostředku, který jste použili pro počáteční transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v souvislosti s tímto vrácením nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme zadržet náhradu, dokud zboží neobdržíme nebo dokud nám neposkytnete důkaz, že jste je poslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám prosím zašlete zpět nebo předejte bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Adresát:

Artgeist Sp. z o.o.

ulice Stargardzka 2a

54-156 Wroclaw

tel.: (+48) 71 715 27 33

e-mail: info@bimago.cz

Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme (*) své odstoupení od kupní smlouvy na následující zboží (*)/poskytnutí následující služby (*).

Datum objednávky (*)/datum vyzvednutí (*)

Jméno a příjmení/název/příjmení spotřebitele(ů)

Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

V případě přání vrátit některé z objednaných produktů zakoupených v rámci slevové akce ztrácí zákazník při nesplnění podmínek akce nárok na slevu. V tomto případě je zákazník povinen vrátit veškeré objednané produkty.

Správcem osobních údajů je společnost artgeist Sp. z o.o., vlastník značky "bimago", (ul. gen. Władysława Sikorskiego 26, 53-659 Wrocław). Údaje budou zpracovávány za účelem vyřízení vrácení zboží. V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete mít následující práva: přístup k obsahu údajů, oprava údajů, výmaz údajů, omezení zpracování údajů, přenositelnost údajů a podání stížnosti u dozorového úřadu (předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů). Podrobné informace o informační povinnosti naleznete zde.